home > birth to six > book lists > Hmong Books: Children's & Teen

Hmong Books: Children's & Teen
Qhia Txog Library
Print this list Print this list
 Email this list
Return to Book Lists
 

50 listings found.

Xiong, Nhia Blia  Nou Tong Blai Za & Hmong Shee Jhai Gao Jer : a Hmong folk tale = Nuj Toog Nplhaib Zag and Hmoob Sib Ntxhais Nkauj Ntxawm : ib zaj dab neeg Hmoob   (Dec 12)
Xiong, Nzong  Paj : (from Laos to freedom) = Paj : (ntawm nplog teb mus rau kev twj lij)   (Dec 12)
Yah, Cha  The terrible journey : a Hmong child’s true story of his escape from Laos to Thailand = Txoj kev txaus ntshai : ibtus nyuam hmoob zaj keeb kwm tseeb khiav nplog teb rau Thaib teb   (Dec 12)
  Zaj Lus : a Hmong children’s story collection   (Aug 19)
Halfmann, Janet.  Pw zoo tus me ntshuab = Good night, little sea otter   (Sep 27)
Thao, Nao  Nyob toj roob hauv pes   (Dec 21)
Marchant, Brian.  The troll in trouble   (Dec 21)
Thao, Nao  Hmoob kev ua noj ua haus   (Aug 9)
Thao, Nao  Npaj ceev lub ntiaj teb   (Aug 9)
Thao, Nao  Ntxhais   (Aug 9)
Thao, Nao  Taum lag   (Aug 9)
Thao, Nao  Tim plaub lub xya hli ntuj   (Aug 9)
McHugh, Maggie Lee  Ka’s garden = Kab lub vaj   (Jun 3)
Yang, Sheng  The three little pigs moved out = Peb Tug Menyuam Npua Tawm Tsev   (Jan 27)
Xang, Yang.  Liab thiab tsov : dab neeg Hmoob   (Sep 23)
Thao, Nao  Caij nplooj ntoos zeeg = Fall   (Dec 18)
  Dab neeg Hmoob   (Dec 18)
Thao, Nao  Dab tsi nyob tom hav nyom? = What lives in the grass?   (Dec 18)
Thao, Nao  Daim   (Dec 18)
Thao, Nao  Daus = Snow   (Dec 18)
Thao, Nao  De txiv apples = Picking apples   (Dec 18)
Thao, Nao  Hauv kuv lub vaj = In my garden   (Dec 18)
Thao, Nao  Hauv nroog = In the city   (Dec 18)
Thao, Nao  Hmoob kev nrhiav noj   (Dec 18)
Thao, Nao  Hmoob noj tsiab   (Dec 18)
Thao, Nao  Kab thiab Tab = Ka and Ta   (Dec 18)
Thao, Nao  Kev nrhiav noj   (Dec 18)
Thao, Nao  Kuv ua si = I play   (Dec 18)
Thao, Nao  Lom zem nrog daus = Have fun with snow   (Dec 18)
Thao, Nao  Lub = A   (Dec 18)
Thao, Nao  Lub caij nyoog   (Dec 18)
Thao, Nao  Npau suav   (Dec 18)
Thao, Nao  Nroj tsuag   (Dec 18)
Thao, Nao  Ntoo = Tree   (Dec 18)
Thao, Nao  Nyob tom teb = At the farm   (Dec 18)
Thao, Nao  Pas dej hav lav   (Dec 18)
Thao, Nao  Pos huab = Foggy   (Dec 18)
Thao, Nao  Qauv paj ntaub   (Dec 18)
Thao, Nao  Tshuaj ntsuab   (Dec 18)
Thao, Nao  Tsob = A plant   (Dec 18)
Thao, Nao  Tus = The   (Dec 18)
Thao, Nao  Xeeb thiab Teeb = Xeng and Teng   (Dec 18)
Thao, Nao  Zaub noj = Vegetable   (Dec 18)
Vang, Maiker.  Grandma’s Hmong New Year celebration   (May 27)
Xiong, Bao  My family is special to me = Kuv tsev neeg zoo tshwj xeeb rau kuv   (Jul 22)
Gerdner, Linda.  Grandfather’s story cloth = Yawg daim paj ntaub dab neeg   (Apr 7)
Xiong, Bao  The myth of the owl = Dab neeg hais txog plas   (Aug 29)
Campbell, Rod  I won’t bite! = Kuv tsis tom!   (Aug 24)
Yang, Cha  Orphan boy the farmer = Tub ntsuag, tub ua teb   (Jul 28)
Mills, David  Maiv Lis qhov ua ntsos = Mei Ling’s hiccups   (May 26)
Print this list Print this list
 Email this list
Return to Book Lists
 


hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS