home > library information > new immigrants > Somali
 
Xafladaha Af-Soomaaliga! Ka qaybgalidda xafladda kuma xirna in aad haysatid kaarka maktabada. Dadka oo dhan ayay u furanyihiin.

 
Conversation Circles @ the Library
Practice English conversation skills with others each week, and learn how to use the library, too. More...
Conversation Circles

Xafladaha Maktabadaha Degamada Hennepin oo Idil / All HCL Events

hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS