Franklin Library building project

Renovation

Project completed in March 2020

About the project

Franklin Library is closing for renovation. The library will be closed beginning Sunday, October 20 for about three months. The project will include improvements in the restrooms, replacement of furniture and flooring, and improving sight lines in public areas.

La Biblioteca Franklin estará bajo remodelación. La biblioteca Franklin cerrará sus puertas temporalmente. La biblioteca permanecerá cerrada por aproximadamente 3 meses, comenzando el 20 de Octubre. El proyecto de remodelación incluye: restauración de baños y piso, remplazamiento de mobiliario, y mejorar las líneas de visión en el espacio.

Maktabadda Franklin waxaa loo xirayaa dayactirid. Maktabadda waxey xirnaan doontaa sadex bilood, laga bilaabo Axada 20-ka Oktoober. Mashruuca waxaa ka mid noqon doona in la hagaajiyo amniga musqulaha, in la bedelo alaabta iyo sagxadda dhulka, iyo in la hagaajiyo goobaha guud oo ay dadweynuhu isticmaalaan.

Manni kitaaba Frankliin haaroomsuufi nicufama. Onkololeesa guyyaa 20 irraa jalqebee ji’aa sadiif. Hujiin kun ye xumuramee, Mannii fincaanii, Afaalan, Meeshaan mana keessaa tiif ibsaan haarawa ta’u.

Questions or comments about this project

News

March 15, 2020

Franklin Library project completed

The construction project was completed in March.

February 12, 2020

Franklin Library February construction update

Construction is nearly completed.

January 15, 2020

Franklin Library January construction update

Construction is nearing completion at Franklin Library.

Photos

View photos of the Franklin Library building project on Flickr

Franklin Library Building Project